2008 2009 2010

OTEVŘENÍ HRADU SEEBERG!

19. 04. 2009
OTEVŘENÍ HRADU SEEBERG!
V sobotu 25.dubna Seebergské hry - slavnostní otevření hradu Seeberg římským a českým králem Karlem IV.Program - 14:00 příjezd krále s družinou, 14:30 až 17:00 kulturní program ku poctě krále - v souboji se utká seskupení rytířů zvané Rectus, dále vystoupí minnäsengři La Dolce Vita z Falknova, ctnostná paní Blažena Lvová a její žáci, Chebští dudáci pana Jelínka z Aše, muzikanti paní Puchelové z muzické školy ve Františkově Lázni, zatančí selky z podhradí a krásné lazebnice paní Havlíčkové z města Chebu. Srdečně zve Městské muzeum Františkovy Lázně.

zpět